Anvisningar på grund av coronaviruspandemin

Församlingarna planerar verksamheten inför hösten 2020 med evenemang och träffar för allt från bebisar till pensionärer. Vi vill gärna se också dig i kyrkan och i församlingens verksamhet.

Vi har effektiverat städningen i våra utrymmen och vi gör allt vi kan för att deltagandet i verksamheten ska vara säkert. Tillsammans skyddar vi oss själva och våra medmänniskor.

- Delta inte om du har förkylningssymptom eller symptom som tyder på luftvägsinfektion. Om du är ens lite osäker – Stanna hemma!

- Tvätta alltid händerna när du kommer till vår verksamhet. Tvätta också händerna före du tar mat eller äter om det är servering. 

- Vi håller ett säkerhetsavstånd på 2 meter till våra medmänniskor. Vi undviker fysisk kontakt på alla sätt.

- Om du behöver hosta eller nysa (t.ex. p.g.a. astma eller allergisymptom) avlägsna sig från rummet. Om du inte hinner gå ut så hosta i en näsduk eller i ärmen.

Gudstjänstlivet och samlingar i kyrkorna

Ingång till Trefaldighetskyrkan sker enbart via huvudingången eller för rörelsehindrade med hiss. Efter gudstjänsten eller vid en nödsituation när man förflyttar sig ut ur kyrkan används alla ytterdörrar.

Det finns handdesinfektionsmedel i aulan.

Psalmböckerna cirkuleras, så att inte samma psalmböcker används i alla gudstjänster. I Uppståndelsekapellets kan psalmböcker inte användas.

I kyrksalen är varannan bänkrad avgränsad och ur bruk. I varje rad som används kan församlingsbor sätta sig med 2 meters avstånd från varanda (i samma hushåll boende kan sitta bredvid varandra). 

Nattvarden delas ut vid altaret. Våra biskopar har önskat att församlingsborna ska kunna knäböja vid altarräcket precis som normalt, men att man håller ungefär två meters avstånd till varandra. Brödet ges i handen med undvikande av hudkontakt. Nattvardsgästerna tar bägaren från en bricka när man kommer till nattvarden och återlämnar dem på en annan bricka när man är klar.

Också barn kan tas med till nattvardsbordet för välsignelse, men också då undviks hudkontakt.

På gudstjänsterna kan kollekt uppbäras med långskaftade håvar. 

I våra kyrkor ryms så här många personer med beaktande av säkerhetsavstånden:

 • Trefaldighetskyrkan 
  - kyrksalen 160
  - läktaren 100
  - Kryptan 36
   
 • Roparnäs kyrka 
  - kyrksalen med öppet draperi 160
  - församlingssalen 52
   
 • Sundom kyrka
  - kyrksalen 44
  - läktaren 18
   
 • Brändö kyrka
  - kyrksalen 70
  - läktaren 38

Trefaldighetsyrkan är öppen för stillhet och enskild bön

 • tisdag–fredag kl. 10–18 t.o.m. 28.8.
   
 • tisdag–fredag kl. 13–15 fr.o.m. 1.9.

Kyrkliga förrättningar

 • Det är möjligt att ordna dopkaffe, minnesstunder och övriga familjefester i följande utrymmen:
   

  • Brändö församlingsgård
   - Stora församlingssalen 50
    
  • Roparnäs kyrka
   - Stora församlingssalen 52
    
  • Haga prästgård
   - festsalen 10
    
  • Sundom prästgård
   - Salen 18 + 12 i salen intill
    
  • Lillkyro församlingshem
   - församlingssalen 50
   - matsalen 30
    
  • Från och med 1.9 kan fester också ordnas i Trefaldighetskyrkans Krypta. I Kryptan ryms 36 personer.


    
 • Var och en som ordnar fester i bör i samband med bokningen meddela vem som är festens ansvarsperson. Ansvarspersonen ansvarar för att den tillåtna folkmängden inte överskrids, säkerhetsavstånden hålls, serveringen sköts enligt anvisningar och att handhygien är god. 

 • Ovannämnda utrymmen kan också hyras ut till utomstående för privata tillställningar, med samma villkor som för familjefester. För allmänna tillställningar (såsom konserter) kan ovannämnda utrymmen och kyrkorna hyras ut till utomstående från och med 1.9.2020.

 • Stor försiktighet måste alltid iakttas gällande hygien och tillräckliga avstånd ska hållas mellan de deltagande. De som hör till riskgruppen eller har lindriga förkylningssymptom skall inte delta.

Diakonin

Pastorskansliet

Begravningsväsendets kontor

 • Begravningsväsendets kontor betjänar huvudsakligen per telefon under normala betjäningstider. Från och med 1.9.2020 öppnas begravninsgplatsens kontor igen för personliga besök. Om du har förkylningssymprom eller symptom som tyder på luftvägsinfektion.
   
 • Länk till webbsidan med begravningsväsendets kontaktuppgifter

Familjerådgivningscentralen