Begränsningar i våra utrymmen med anledning av coronapandemin

Bestämmelser under tiden 3.1-31.1.2022.

· Enligt Regionförvaltningsverkets beslut kan i den kyrkliga samfällighetens utrymmen anordnas tillställningar och möten med maximalt 10 personer. En förutsättning  är att säkerheten kan garanteras i enlighet med THL:s direktiv. 

· Vid kyrkliga förrättningar och gudstjänster kan delta 10 personer och därtill nödvändiga arbetstagare.

· Ifall det uppstår särskilda behov av att överskrida gränsen på 10 personer kan undantag eventuellt övervägas genom en s.k. pastoral bedömning av församlingens kyrkoherde.

· De kyrkliga förrättningarna hålls först och främst i den kyrkliga samfällighetens utrymmen.

· Vid kyrkliga förrättningar som anordnas i hemmen eller i andra privata utrymmen, och för andra tillställningar, rekommenderas att deltagarantalet begränsas till maximalt 10 personer. I fall arbetstagarnas och deltagarnas säkerhet så kräver, enligt storleken på utrymmet, kan man även  sänka antalet deltagare.

· Den maximala gränsen för respektive utrymme får inte överskridas.

· De personer som är ansvariga för tillställningen skall fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten.

· Vid skriftskolor kan i den kyrkliga samfällighetens utrymmen samtidigt närvara 30 personer inklusive ungdomar och personal, men på så sätt att gruppen delas i två.

· Vid övriga tillställningar som inte är anordnade av församlingarna får det finnas maximalt 10 personer under förutsättning att de specifika begränsningarna för utrymmet så tillåter.

Ytterligare anvisningar

· De som använder sig av samfällighetens utrymmen och de som utför sina ärenden i dessa utrymmen rekommenderas starkt att använda ansiktsmask. Användningen av ansiktsmask rekommenderas för alla över tolv år fyllda. 

· Ifall man uppvisar även lindriga förkylningssymtom eller symptom på luftvägsinfektion skall man inte delta i några tillställningar.

· Tvätta eller desinficera händerna när du kommer till vår verksamhet samt före servering.

· Undvik trängsel och sträva till att sitta så glest som möjligt.

Utöver ovanstående anvisningar bör arrangören följa myndigheternas allmänna anvisningar gällande bland annat deltagande för personer som hör till riskgrupper och allmänna karantänsbestämmelser.