Aktuellt

Till nyhetslistan

Ändringar bland de ledande tjänsteinnehavarna i Vasa kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkorådet har beviljat samfällighetens ekonomidirektör Juha Silander tjänstledighet under tiden 18.1–31.10.2021 för att sköta tjänsten som tf. förvaltningsdirektör vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. Nuvarande förvaltningschef Kjell Fellman valdes till tjänsten som tf. ekonomidirektör under samma tid medan tjänsten som förvaltningsdirektör kommer att skötas av finska församlingens förvaltningssekreterare Iivari Käkelä.

Gemensamma kyrkorådet vid Vasa kyrkliga samfällighet har vid sitt möte den 16.12.2020 beslutat bevilja samfällighetens ekonomidirektör Juha Silander tjänstledighet under tiden 18.1–31.10.2021 för att sköta tjänsten som tf. förvaltningsdirektör vid Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Gemensamma kyrkorådets ordförande kyrkoherde Petri Hautala säger i ett uttalande att han är glad för Juha Silanders skull och att Juha nu får möjligheten att gå vidare och skaffa sig ytterligare erfarenhet i en större organisation.

– Juha Silander har tillsvidare gjort ett mycket gott arbete inom samfälligheten tack vare sitt stora kunnande och personliga engagemang, säger Petri Hautala.

Samtidigt säger Petri Hautala att man i gemensamma kyrkorådet gjort den bedömningen att det i nuvarande situation och tidtabell är bättre att försöka hitta tillfälliga lösningar genom interna arrangemang om så är möjligt.

Gemensamma kyrkorådet har därför också vid dagens möte valt nuvarande förvaltningschef Kjell Fellman till tjänsten som tf. ekonomidirektör för tiden 18.1–31.10.2021.

Tjänsten som förvaltningschef kommer också som ett resultat av gemensamma kyrkorådets beslut att skötas tillfälligt av finska församlingens förvaltningssekreterare Iivari Käkelä under samma tid.

16.12.2020 17.43