Aktuellt

Till nyhetslistan

Klapuri gemensamma kyrkorådets ordförande åren 2021–2022

Domkapitlet i Lappo stift har 11.11.2020 utsett kyrkoherden i Vaasan suomalainen seurakunta Tuomo Klapuri till ordförande i gemensamma kyrkorådet åren 2021–2022. 

Domkapitlet i Lappo stift har 11.11.2020 utsett kyrkoherden i Vaasan suomalainen seurakunta Tuomo Klapuri till ordförande i gemensamma kyrkorådet åren 2021–2022. 

Tuomo Klapuri.

Tuomo Klapuri

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer kyrkorådets viceordförande på sitt första sammanträde år 2021.

2.12.2020 13.15