Aktuellt

Till nyhetslistan

Kyrkoskatteprocenten höjs inte i Vasa

Kyrkoskatteprocenten i Vasa kyrkliga samfällighet är även nästa år 1,40 procent. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt alltså att skatteprocenten inte höjs.

Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträdde i Roparnäs kyrka 25.6.2020.

Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträdde i Roparnäs kyrka 25.6.2020.

Förslaget var kyrkoskatteprocenten höjs till 1,65 procent. Den nuvarande skatteprocenten 1,40 har varit ikraft från år 2017 och är det alltså fortsättningsvis år 2021. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt om kyrkoskatteprocenten på sammanträdet 25.6.2020.


Heikki Hurtig föreslog att kyrkoskatten inte höjs. Efter en lång diskussion röstades det och resultatet blev att 23 fullmäktigeledamöter röstade för Hurtigs förslag om att inte höja skatten. 22 ledamöter röstade för att höja kyrkoskatteprocenten. 43 fullmäktigeledamöter var närvarande när det röstades.


Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde var tänkt att hållas som ett elektroniskt möte 16.6.2020 men då statsrådet upphävde beredskapslagen från 16.6.2020 flyttades sammanträdet till 25.6.2020. Elektroniska möten är möjliga enbart med stöd av beredskapslagen. Sammanträdet kunde inte heller hållas som ett ordinarie möte ansikte mot ansikte, eftersom det hade sammankallats och kungjorts som ett elektroniskt möte.

25.6.2020 21.31