Aktuellt

Till nyhetslistan

Kyrkofullmäktiges möte flyttas till torsdag 25 juni

Gemensamma kyrkofullmäktiges möte 16.6.2020 har flyttats till torsdag 25.6.2020. På sammanträdet behandlas bland annat kyrkoskatteprocenten för år 2021.

Närbild av ordförandeklubba av trä.

Sammanträdet var ursprungligen tänkt som ett digitalt distansmöte via Teams. Elektroniska möten är möjliga enbart med stöd av beredskapslagen och statsrådet upphävde igår beredskapslagen från och med 16.6.2020. Sammanträdet kan inte heller hållas som ett ordinarie möte ansikte mot ansikte, eftersom det har sammankallats och kungjorts som ett elektroniskt möte.

Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder 25.6.2020 kl. 18.00 i Roparnäs kyrkas kyrksal. Föredragningslistan publiceras i Domusportalen.

Länk till gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslistor i Domus portalenÖppna länk i ny flik

16.6.2020 09.37