Aktuellt

Till nyhetslistan

Sommarens gudstjänster och samlingar i kyrkorna

Begränsningarna gällande antal personer i kyrkorummen lättas upp och serveringar på privata tillställningar tillåts från och med 15.6.

Vi följer biskoparnas anvisningar 19.5.2020 gällande antal personer i gudstjänster och kyrkorna från och med 1.6.2020. Nästa vecka räknar och mäter Vasa kyrkliga samfällighets vaktmästare kyrkorummen, så att vi får ett exakt antal personer som ryms per kyrka. Samma antal gäller också vid kyrkliga förrättningar såsom dop, begravningar och dop i våra kyrkor.

Från och med 15.6.2020 är det möjligt att ordna dopkaffe, minnesstunder och övriga familjefester i följande utrymmen:

  • Brändö församlingsgårds Stora församlingssal
  • Roparnäs kyrkas Stora församlingssal
  • Haga prästgård
  • Sundom prästgård
  • Lillkyro församlingshem


Familjefesterna är privata tillställningar och i dessa kan delta högst 50 personer, om utrymmet tillåter med beaktande av säkerhetsavståndet. Utrymmesbokningar kan tas emot från och med 28.5, men ändå så att de första tillställningarna hålls 15.6.

Var och en som ordnar fester i bör i samband med bokningen meddela vem som är festens ansvarsperson. Ansvarspersonen ansvarar för att den tillåtna folkmängden inte överskrids, säkerhetsavstånden hålls, serveringen sköts enligt anvisningarna (till exempel ingen servering från buffébord) och att handhygienen sköts. Specifika anvisningar utarbetas som bäst.

Tillägg 25.6.2020: Bufféserveringar är tillåtna i våra utrymmen från och med 24.6.2020. 

Ovannämnda utrymmen kan också hyras ut till utomstående för privata tillställningar från och med 15.6.2020, med samma villkor som för familjefester. För allmänna tillställningar (såsom konserter) kan ovannämnda utrymmen och kyrkorna hyras ut till utomstående från och med 1.9.2020.

20.5.2020 16.04