Aktuellt

Till nyhetslistan

Toivonkylväjät stöder familjer

Familjerådgivarna Eija Harmanen, Riikka Uuksulainen, och Sami Saharinen besvarar en gång i veckan, på onsdagar under tiden 6–20.5. på Ilkka-Pohjalainens Facebook-kanal på läsarnas frågor om det egna måendet, familjen och frågor som rör parrelationer. Tillfällena är finskspråkiga men Tia-Maria Nord besvarar vid behov på frågor som skickats in i förväg på svenska. Live-sändningarna kallas Toivonkylväjät och är ett samarbete mellan Familjerådgivningsbyrån i Vasa, Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus och I-Mediat som ett led i kampanjen Finland fixar det.

Uusi Suomi toimii -kuva fi sv.png

Blåvit grafik med bland annat hjärtan och händer. Text: #suomitoimii #yhdessä #finlandfixardet #tillsammans

Stämningen hemma har kanske blivit spänd under våren, när förhållandena har varit annorlunda än normalt. Toivonkylväjät vill vara med och stärka tilliten, samhörigheten och sprida hopp inför framtiden.

Onsdagar kl. 18 på Ilkka-Pohjalainens Facebooksida:


6.5 Tiiviisti kotona

Eija Harmanen och Riikka Uuksulainen, Etelä-Pohjanmaan perheasian neuvottelukeskus

13.5 Yksin ja yhdessä

Sami Saharinen, Familjerådgivningsbyrån i Vasa och Eija Harmanen, Etelä-Pohjanmaan perheasian neuvottelukeskus

20.5 Huolet ja huominen

Eija Harmanen och Riikka Uuksulainen, Etelä-Pohjanmaan perheasian neuvottelukeskus och Sami Saharinen, Familjerådgivningsbyrån i Vasa

Skicka frågor i förväg

Välkommen med och lyssna och diskutera! Du kan skicka in frågan i förväg till adressen ilkkapohjalainen.fi/toivoÖppna länk i ny flik. Skicka frågan senast på måndag inför kommande veckas sändning.

 

#finlandfixardet #tillsammans

Länk till Facebookeventet Ilkka-Pohjalainen Toivonkylväjät perheiden tukenaÖppna länk i ny flik

Länk till tidningsartikel om Toivonkylväjät i Ilkka-PohjalainenÖppna länk i ny flik

29.4.2020 14.19