Aktuellt

Till nyhetslistan

Tuija Storbacka valdes till sjukhuspräst i Vasa

Teologie kandidat, pedagogie magister Tuija Storbacka har valts till ny sjukhuspräst i Vasa.

Tuija Storbacka.jpg

Tuija Storbacka är nyaste sjukhusprästen i Vasa.

Teologie kandidat, pedagogie magister Tuija Storbacka har valts till ny sjukhuspräst i Vasa. Storbacka har vikarierat som sjukhuspräst sedan mitten av februari. Hon innehar en kaplanstjänst i Vaasan suomalainen seurakunta, där hon arbetat som kaplan och församlingspastor sedan 2008.

Tjänsten söktes av sju personer.

Gemensamma kyrkorådet i Vasa kyrkliga samfällighet valde ny sjukhuspräst på sammanträdet 24.11.2023. Tjänsten underställs Lappo domkapitel för fastställelse.

Tilläggsuppgifter

Anna Tapio
Anna Tapio
förvaltningschef
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

24.11.2023 15.04