Aktuellt

Till nyhetslistan

Förbönsrelief och missionssparbössa i Trefaldighetskyrkan synliggör Herättäjäjuhlat i Vasa 2024

Nästa sommar firas Herättjäjuhlat i Vasa och festligheten syns redan i Trefaldighetskyrkan i form av en förbönsrelief och en missionssparbössa. Missionssparbössan fungerar också som stafettpinne mellan de orter som ordnar festen.

Stor sparbössa och trärelief.

I Trefaldighetskyrkan finns en trärelief och missionssparbössa för att synliggöra Herättäjäjuhlat som ordnas i Vasa 5–7.7.2024.

Nästa sommar firas Herättjäjuhlat i Vasa och festligheten syns redan i Trefaldighetskyrkan i form av en förbönsrelief och en missionssparbössa.

Missionssparbössan

Missionssparbössan fungerar också som stafettpinne mellan de orter som ordnar festen. Missionssparbössan kommer under året att cirkulera bland alla samfällighetens kyrkor. Sommaren 2024 återfinns sparbössan igen i Trefaldighetskyrkan.

Sparbössa av trä. I bakgrunden träkonstruktion.
Missionssparbössan fungerar som stafettpinne mellan de orter som ordnar herättäjäjuhlat. Sparbössan kommer under vintern och våren att vandrar mellan alla samfällighetens kyrkor.
På missionssparbössan finns följande text på finska:

Juhani Niilo Kustaa Malmberg samlade medel för hednamissionen. För detta blev han bötfälld. Nu har du lov att ge.

Gåva till organisationen Herättjä-Yhdistys missionsarbete.

Generalsekreteraren för Herättäjäjuhlat 2024 i Vasa Alma Tuiskula och festkommittens ordförande Tuomo Klapuri tog emot missionssparbössan i Seinäjoki i somras.

Förbönsreliefen

I Trefaldighetskyrkan finns också en förbönsrelief av trä. Skårorna i reliefen illustrerar Kristus sår och i dem kan man sticka in förbönsämnen.

Papperslapp instrucken i en träspringa.
I förbönsreliefen finns sprickor och springor som man kan sticka in sina förbönsämnen i.

Inspirationen till reliefen är hämtad ur Jesaja: ”Hans sår gav oss bot”. Intill reliefen finns papper och penna som man kan skriva ner sina böner på. Pentti Takala har utformat och förverkligat reliefen speciellt för Herättäjäjuhlat i Seinäjoki.

Reliefen finns under vintern i Trefaldighetskyrkan och redan nu kan du lägga dina böner i den. Förbönsämnena samlas in varje vecka och sammanställs till en förbön. Bönen blir en del av kyrkans förbön som församlingen ber i gudstjänsten följande söndag.

– Det är naturligtvis också möjligt att lämna förbönsämnen i det låsta förbönsskrinet som har flyttats intill reliefen, säger Herättäjäjuhlats generalsekreterare Alma Tuiskula.

Sparbössa och trärelief i bakgrunden.
Det går också att lämna förbönsämnen i det låsta träskrinet som finns på bordet bredvid reliefen.
 

Reliefen kommer också att användas på Herättäjäjuhlat på kasernområdet i Vasa 5–7.7.2024.

– Tanken är att reliefen från Vasa fortsätter till Herättäjäjuhlat 2025 i Salo, fortsätter Tuiskula.

En man och en kvinna i en aula. Mellan dem en trärelief och en stor sparbössa.
Pentti Takala har planerat och utformat förbönsreliefen. Alma Tuiskula är generalsekreterare för Herättäjäjuhlat 2024 i Vasa.
 

Tilläggsuppgifter

Mikael Forslund
Mikael Forslund
Vasa svenska församlings kyrkoherde, ordförande i gemensamma kyrkorådet
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

27.9.2023 15.11