Aktuellt

Till nyhetslistan

Avgiftsfria guidade rundturer på begravningsplatsen i juli

I sommar ordnas fyra guidade rundvandringar på begravningsplatsen i Vasa på tisdagar klockan 18–19.30. Gamla begravningsplatsen presenteras 4.7 och 11.7 och Nya begravningsplatsen 18.7 och 25.7.

Rostigt utsirat kors på en gravgård.

Vasa kyrkliga samfällighet och Vasa-Korsholm guider ordnar guidade rundturer på Gamla och Nya begravningsplatsen i Vasa under fyra tisdagar i juli. Guidningarna som går på svenska och finska är avgiftsfria och räcker ungefär en och en halv timme. Under rundturen får deltagarna ta del av Vasas historia och höra om kända Vasabor.

Samling vid respektive gravgårds port. Rundturerna ordnas vid:

  • Gamla begravningsplatsen 4.7 och 18.7 klockan 18–19.30
  • Nya begravningsplatsen 11.7 och 25.7 klockan 18–19.30.

Det är Vasa-Korsholm guider som sköter guidningarna.

Tilläggsuppgifter

Juha Rintakallio
tf. chef för begravningsväsendet
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

21.6.2023 12.41