Aktuellt

Till nyhetslistan

En del av evangelisk-lutherska församlingarnas verksamhet i Vasa flyttar till tillfälliga utrymmen under detta år

Personalen i de evangelisk-lutherska församlingarna i Vasa som arbetar i fastigheterna på Skolhusgatan 26–28 och Vasaesplanaden 3 E flyttar till Mehiläinens före detta lokaler på Rådhusgatan 13 under detta år.

Vaaleanpunainen rapattu talo kaupungissa.

Någon gång under år 2023 flyttar en del av församlingarnas verksamhet till tillfälliga utrymmen på Rådhusgatan 13.

Personalen i de evangelisk-lutherska församlingarna i Vasa som arbetar i fastigheterna på Skolhusgatan 26–28 och Vasaesplanaden 3 E flyttar till Mehiläinens före detta lokaler på Rådhusgatan 13 under detta år.

Personalen har reagerat på inomhusluften i de nuvarande utrymmena. Utredningar av inomhusluften visar att luftkvaliteten varierar, men det finns utrymmen där personalen kan utsättas för hälsorisker. De hälsovådliga utrymmena har stängts och personalen har flyttat till andra rum.

– På senaste tiden har kontakterna från personalen gällande inomhusluftens kvalitet ökat och vi har sökt efter alternativa utrymmen. Jag är mycket glad att vi hittat lokaler som kan anpassas efter våra behov på en så central plats nära Trefaldighetskyrkan, säger ekonomidirektör Kjell Fellman.

Utgångspunkten är att all personal som arbetar i fastigheterna på Skolhusgatan 26–20 och Vasaesplanaden 3 E utom kökspersonalen flyttar till Rådhusgatan. Även svenska och finska församlingarnas pastorskanslier, familjerådgivningscentralen, ungdomsutrymmena och diakonimottagningarna i centrum flyttar. Köket, matsalen, stora församlingssalen och lilla församlingssalen på Skolhusgatan 26–28 kommer vara i fortsatt användning på sina nuvarande platser.

Vasa kyrkliga samfällighet planerar nya verksamhetsutrymmen på Skolhusgatan 26–28 och Vasaesplanaden 3, vilket betyder att personalen i något skede ändå skulle bli tvungen att flytta till tillfälliga utrymmen. 

– Jag tror att det är ett beslut som tas emot med lättnad bland personalen. Diskussionen om kvaliteten på inomhusluften vid Skolhusgatan och Vasaesplanaden har pågått i en tid och signalerna från personalen har tagits på allvar. Jag är också glad att vi har lyckats hitta ett ställe dit alla ryms in. Det här blir en bra lösning för alla, säger Mikael Forslund, Vasa svenska församlings kyrkoherde och gemensamma kyrkorådets ordförande.

Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd godkände offerten för lokalerna på Rådhusgatan 13 på sammanträdet 10.5.2023. Tidtabellen för flytten är inte fastslagen och inte heller hur stora utrymmen församlingarna kommer att hyra på Rådhusgatan. Dessa saker fastslås i ett senare skede.

Tilläggsuppgifter

Kjell Fellman
Kjell Fellman
ekonomidirektör
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa
Mikael Forslund
Mikael Forslund
Vasa svenska församlings kyrkoherde, ordförande i gemensamma kyrkorådet
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

10.5.2023 20.43