Till nyhetslistan

Kjell Fellman.jpg

Kjell Fellman samfällighetens ekonomidirektör

22.6.2022 11.49

Kjell Fellman har valts till ekonomidirektör för Vasa kyrkliga samfällighet. Gemensamma kyrkofullmäktige tog beslutet vid sitt möte 21.6.

Fellman (född 1964) är politices magister och socionom. Han har arbetat som Vasa kyrkliga samfällighets förvaltningschef sedan 2019, och vikarierat som ekonomidirektör sedan början av 2021.

Dessförinnan har han länge verkat inom olika uppgifter i ekonomi- och förvaltningsledning både inom den offentliga och privata sektorn.

Fellman är bosatt i Nykarleby. Han inleder arbetet den 2 augusti.