Till nyhetslistan

kontorsbild.jpg

Vasa kyrkliga samfällighet söker en ekonomidirektör

26.4.2022 17.23

Tjänsten är ordinarie och tillsätts från och med den 1 september eller enligt överenskommelse.

Vasa kyrkliga samfällighet söker en ekonomidirektör för ett ordinarie tjänsteförhållande. Ekonomidirektörens uppgifter är bland annat att leda samfällighetens ekonomikontor och ansvara för ekonomi- och personaladministration. Därtill ingår att bereda samfällighetens och församlingarnas budgeter och bokslut, och att bereda och föredraga gemensamma kyrkorådets ärenden.

Ekonomidirektören ansvarar även för att sköta samfällighetens och församlingarnas placeringsverksamhet i enlighet med placeringsstrategin.

Högst sex månaders prövotid kan tillämpas på tjänsten.

Ansökningarna sänds i första hand in genom KirkkoHR-tjänsten, som finns på adressen KirkkoHR - Rekrytointi (evl.fi)Öppna länk i ny flik. Eventuella ansökningar i pappersform sänds till adressen PB 78. 65101 Vasa. Ansökningarna bör vara framme senast 12.5.2022 kl. 16.00.

De sökande kan kallas till intervju 17.5, och ett eventuellt lämplighetstest 23.5.