Kyrkan i Vasa

Välkommen till Vasa kyrkliga samfällighets webbsidor

Varmt välkommen till våra församlingars evenemang! Du hittar information om dem på församlingarnas webbsidor:

Länk till Vasa svenska församlings webbsidaÖppna länk i ny flik
Länk till Vaasan suomalainen seurakuntas webbsidaÖppna länk i ny flik
Länk till Vähänkyrön seurakuntas webbsidaÖppna länk i ny flik

Om samfälligheten

Vasa kyrkliga samfällighet består av tre församlingar:

  • Vasa svenska församling
  • Vaasan suomalainen seurakunta
  • Vähänkyrön seurakunta.

Församlingarnas närvarande befolkning uppgår till knappt 47 000 personer. Ungefär 70 % av Vasas befolkning hör till den evangelisk-lutherska kyrkan.

Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherdarna och församlingsråden.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om sjukhussjälavården, familjerådgivningen, ekonomin, personalärenden, fastigheterna, begravningsväsendet och dataförvaltningen.

I församlingarna och samfälligheten finns cirka 145 anställda.

Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år och består av 51 ledamöter. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden.