Utrymmen » Begravningsplatser

Nya begravningsplatsen - Vörågatan 1-2, 65100 Vasa (Visa på karta)

Den nya begravningsplatsen grundades 1921 och den planerades av ingenjör Olli Martikainen.

På nya begravningsplatsen ligger begravningsplatsens kapell- och krematoriebyggnad. Byggnaden har ritats av arkitekt Juhani Katainen och den blev färdig år 1973. Det finns två kapellsalar i byggnaden, den mindre kapellsalen har sittplatser för 60 personer och den större salen för 140 personer. Glasväggen i den lilla kapellsalen pryds av konstnärsprofessor Lauri Ahlgrens glasmosaikverk från år 1997. Orgeln i den lilla kapellsalen har 11 stämmor och orgeln i den stora kapellsalen har 13 + 3 stämmor och de har båda tillverkats av Paschen Kiel Orgelbau GmbH år 2000.

Karta över nya begravningsplatsen (pdf 3,4 MB)