Begränsningar i våra utrymmen med anledning av coronapandemin

Under tiden 22.12.2020–8.2.2021 får högst 10 personer träffas per gång i våra utrymmen.

Begränsningarna baserar sig på Regionförvaltnngsverkets beslut 14.1.2021.

Deltagare i församlingarnas tillställningar, de som använder sig av samfällighetens utrymmen och de som utför sina ärenden i dessa utrymmen rekommenderas att använda ansiktsmask. Utgångspunkten är att var och en skaffar ansiktsmasker själv.

Privata tillställningar

 • Vid kyrkliga förrättningar och andra tillställningar som anordnas i hemmen eller andra utrymmen rekommenderas att antalet deltagare begränsas till 10 personer.
   
 • Vid privata tillställningar som anordnas i den kyrkliga samfällighetens utrymmen rekommenderas att antalet personer begränsas till 10 personer.

 

Allmänna anvisningar

Vi följer myndigheternas riktlinjer och anvisningar med anledning av coronasituationen. Därför bör arrangörer av privata fester och övriga tillställningar i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen beakta följande regler:

 1. Det ska finnas en namngiven ansvarsperson för varje tillfälle. Namn samt kontaktuppgifter registreras i samfällighetens bokningsprogram. Ansvarspersonen är ansvarig för att nedanstående regler efterföljs.
 2. Ansiktsmask ska användas.
 3. Det angivna maximala antal personer som angetts för varje utrymme får inte överskridas.
 4. Säkerhetsavståndet om 2 meter mellan varje person beaktas (gäller ej dem som bor i samma hushåll).
 5. Deltagarna tvättar och/eller desinficerar händerna när de kommer in samt innan de äter.
 6. Om servering ordnas bör besticken som maten tas med bytas ofta och all mat bör inte ställas fram på samma gång. Säkerhetsavståndet om 2 meter bör efterföljas i kön.
 7. Deltagarna informeras före tillfället om att man inte får delta om man är sjuk.

Utöver ovanstående anvisningar bör arrangören följa myndigheternas allmänna anvisningar gällande bland annat deltagande för personer som hör till riskgrupper och allmänna karantänsbestämmelser.