Begränsningar i våra utrymmen med anledning av coronapandemin

Bestämmelser under tiden 3.1-31.1.2022.

Enligt Regionförvaltningsverkets beslut kan i den kyrkliga samfällighetens utrymmen anordnas tillställningar och möten med maximalt 10 personer. En förutsättning  är att säkerheten kan garanteras i enlighet med THL:s direktiv. 

Här hittar du mera information om de aktuella begränsningarna:

Anvisningar och begränsningar p.g.a. covid-19