Begränsningar i våra utrymmen med anledning av coronapandemin

I våra utrymmen får högst 50 personer träffas per gång. Ifall utrymmet är litet kan deltagarantalet begränsas till färre än 50 personer.

Begränsningarna om högst 50 personer baserar sig på Regionförvaltningsverkets beslut 11.5.2021.

I förrättningar och gudstjänster som ordnas i samfällighetens utrymmen kan delta 50 personer plus arbetstagare (enligt direktiv från Borgå stift och Lappo stift).

Deltagare i församlingarnas tillställningar, de som använder sig av samfällighetens utrymmen och de som utför sina ärenden i dessa utrymmen rekommenderas att använda ansiktsmask. Utgångspunkten är att var och en skaffar ansiktsmasker själv.

Privata tillställningar och kyrkliga förrättningar

 • Vid kyrkliga förrättningar och andra tillställningar som anordnas i hemmen eller andra utrymmen rekommenderas att antalet deltagare begränsas till max 20 personer.
   
 • Vid kyrkliga förrättningarna som anordnas i samfällighetens utrymmen skall beaktas den definitiva gränsen på 50 personer förutom församlingens arbetstagare. I samband med dessa kan man ta i beaktande en pastoral bedömning och tillåta ytterligare någon person.
   
 • Vid privata tillställningar som anordnas i den kyrkliga samfällighetens utrymmen rekommenderas att antalet personer begränsas till 20 personer.

Utrymmen där maximala personantalet är begränsat till färre än 50 personer:

Trefaldighetskyrkan 

 • kryptan 36 personer

Sundom kyrka

 • kyrksalen 44 personer
 • läktaren 18 personer
 • serveringsrummet 20 personer

Sundom prästgård

 • stora salen 18 personer + 12 personer i salen intill

Brändö församlingsgård

 • stora församlingssalen 50 personer
 • lilla församlingssalen 30 personer

Gerby församlingshem

 • salen 35 personer

Lillkyro församlingshem

 • församlingssalen 50 personer
 • matsalen 30 personer

Haga prästgård

 • festsalen 10 personer
 • intilliggande sal 4 personer

Skolhusgatan 26 

 • lilla församlingssalen 20 personer

Korsnästågets församlingscentrum

 • kapellet 25 personer

Sandvikens församlingshem (Storalånggatan 77)

 • salen 20 personer

Uppståndelsekapellet

 • stora salen 50 personer
 • lilla salen 40 personer
   

Allmänna anvisningar

Vi följer myndigheternas riktlinjer och anvisningar med anledning av coronasituationen. Därför bör arrangörer av privata fester och övriga tillställningar i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen beakta följande regler:

 1. Det ska finnas en namngiven ansvarsperson för varje tillfälle. Namn samt kontaktuppgifter registreras i samfällighetens bokningsprogram. Ansvarspersonen är ansvarig för att nedanstående regler efterföljs.
 2. Ansiktsmask ska användas.
 3. Det angivna maximala antal personer som angetts för varje utrymme får inte överskridas.
 4. Säkerhetsavståndet om 2 meter mellan varje person beaktas (gäller ej dem som bor i samma hushåll).
 5. Deltagarna tvättar och/eller desinficerar händerna när de kommer in samt innan de äter.
 6. Om servering ordnas bör besticken som maten tas med bytas ofta och all mat bör inte ställas fram på samma gång. Säkerhetsavståndet om 2 meter bör efterföljas i kön.
 7. Deltagarna informeras före tillfället om att man inte får delta om man är sjuk.

Utöver ovanstående anvisningar bör arrangören följa myndigheternas allmänna anvisningar gällande bland annat deltagande för personer som hör till riskgrupper och allmänna karantänsbestämmelser.