Vasa kyrkliga samfällighets tillgänglighetsbeskrivning

URL-adress: https://vasaevl.fi

Vasa kyrkliga samfällighet strävar till att garantera digital tillgänglighet för personer med funktionsvariation. Förbättrandet av sidans användningen och anpassningen till aktuella tillgänglighetsstandarder pågår kontinuerligt.

Detta tillgänglighetsutlåtande berör Vasa kyrkliga samfällighets nätsidor och är gjord 19.09.2019.

Den digitala tjänstens utrymme

Sidans nuvarande standard för tillgänglighet

Sidan strävar till WCAG 2.1, AA-nivå inom loppet av januari 2020.

Nuvarande innehållets överensstämmelse

Delvis överensstämd: en del av innehållet följer inte tillgänglighetsstandarden fullt ut.

Den digitala tjänstens icke-tillgängliga innehåll

Användare kan fortfarande stöta på problem på sidorna. Här följer en beskrivning av kända problem kring tillgängligheten. Kontakta oss, om du på våra sidor noterar problem som inte finns nämnda.

Tekniska brister

Sidan har tekniska brister kring tillgänglighet på följande områden: webbläsarens användning i blanketternas formulärfält, länkarnas fokusering eller visuella förstärkning, iframe beskrivningar fattas, fel i förverkligandet av wai-aria och i att förbigå innehåll som upprepas med hjälp av webbläsaren. 

Vi strävar efter att korrigera våra brister före slutet av januari 2020.

Söndriga länkar

På våra sidor kan finnas söndriga länkar. Kontakta oss om du stöter på en söndrig länk.

Läsbarhet

Vår sida strävar efter att använda kännetecken för tydligt språk. Detta förverkligas inte nödvändigtvis på alla våra sidor.

Kompatibilitet med webbläsare

Sidan är kompatibel med följande webbläsare:

Internet Explorer (Windows), version 11
Chrome (Windows, Mac), nyaste versioen
Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Den här sidans tillgänglighet beror på följande tekniska funktionalitet:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Tillvägagångssätt kring utvärdering

Vasa kyrkliga samfällighet bedömer den här sidans tillgänglighet på följande sätt.

 • Självvärdering: organisationen har utvärderat internt
 • Tillgänglighets utmärkelse 2016, 11/2017

Har du lagt märke till brister i tillgänglighet i vår digitala tjänst? Låt oss veta och vi korrigerar bristerna.

Vi tar gärna emot respons om vår sidas tillgänglighet. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • E-post: vaasan.seurakuntayhtyma@evl.fi
 • Postadress: Vasa kyrkliga samfällighet, PB 78, 65101 Vasa, Finland
 • Via webbformulär
   

Vi strävar till att svara på respons inom 2 veckor.

Övervakningsmyndighet (officiella reklamationer)

Om du hittar brister på våra sidor, ber vi dig kontakta oss som upprätthåller sidan. Det kan ta 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller att du inte alls får ett svar under två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket. På Regionsförvaltningsverks sida finns information om hur överklagan görs och behandlas.

Övervakningsmyndighetens kontaktuppgifter:

tillganglighetskrav.fi