Verksamhet

Musikskolornas avgifter 2019–2020
Skriftskolavgifter från 1.1.2019

Musikskolornas avgifter 2019–2020

Avgift euro / elev + moms Våren 2019 Hösten 2019 Våren 2020 Hösten 2020
Terminsavgift  169 171 169 171
Biämne 85 86 85 86
Gruppundervisning  102 103 102 103


Syskonrabatten är 50 %. Ifall där terminsavgifterna är olika beviljas syskonrabatten på den lägsta avgiften.

 

Skriftskolavgifter från 1.1.2019

Lägeravgift i samfällighetens lägergårdar Euro
- Läger / person 69,90
- Dygn / person 10,30
Dagskriftskola 00,00


I priserna ingår måltider och en eventuell veckoslutsavgift. Syskonrabatt för den andra skriftskoleleven är 50 %.
 

Vandringssriftskola 298,00
Slalomskriftskola 357,00
Skriftskolresa till Pärnu 356,00
Skriftskolresa till Österrike 844,00
Hjälpledarnas avgifter för skriftskollresan till Österrike 422,00
Närskriftskolläger (under 200 km från Vasa) 170,00
Äventyrs- / paddlingsskriftskola Prissätts skilt


I priserna ingår måltider samt resekostnader.

Invånare från andra kommuner än Vasa betalar en avgift enligt prislistan förhöjd med 50 %, dock högst enligt de verkliga kostnaderna.

Skriftskolavgifterna 2019 som pdf för utskrift

 

Musikskolornas avgifter 2019–2020
Skriftskolavgifter från 1.1.2019