Kommunfusion Vasa - Korsholm

Vasas medlemmar i styrgruppen och arbetsgrupperna i fusionsförhandlingarna

Styrgruppen som arbetar med frågor kring fusionshandlingarna mellan Vasa och Korsholm har 11 medlemmar från Vasa kyrkliga samfällighet. Korsholm kyrkliga samfällighet har egna representanter i styrgruppen.

Styrgruppens uppgift är att föra fusionsförhandlingar mellan de två kyrkliga samfälligheterna samt – om kommunfusionen genomförs – göra upp ett fusionsavtal i vilket man definierar de grunder på vilka Korsholms och Vasa kyrkliga samfälligheter går samman.

 

Om kommunsammanslagningen blir verklighet behandlar gemensamma kyrkofullmäktige i Vasa och i Korsholm fusionsavtalet 19.6.2019.

Vasas medlemmar i styrgruppen:

 

Tuomo Klapuri, kyrkoherde Vaasan suomalainen seurakunta
Mikael Forslund, kyrkoherde Vasa svenska församling

Petri Hautala, kyrkoherde Vähänkyrön seurakunta
Juha Silander, ekonomidirektör Vasa kyrkliga samfällighet
Kjell Fellman, förvaltningschef Vasa kyrkliga samfällighet
Mikko Päällysaho, fastighetschef Vasa kyrkliga samfällighet
Ralf Lillfors, chef för begravningsväsendet Vasa kyrkliga samfällighet
Erkki Teppo, förtroendevald Vaasan suomalainen seurakunta
Tuulikki Kouhi, förtroendevald Vaasan suomalainen seurakunta
Olav Jern, förtroendevald Vasa svenska församling
Hannu Härö, förtroendevald Vähänkyrön seurakunta

 

Arbetsgrupper

 

Som stöd för styrgruppens arbete finns fem arbetsgrupper vars uppgift är att utreda de detaljer som berör det egna arbets-/specialområdet samt göra upp förslag till styrgruppen om hur saker ska förverkligas i den nya gemensamma kyrkliga samfälligheten. Nedan Vasas representanter i arbetsgrupperna. Korsholm har egna representanter i grupperna.

 

Arbetsgruppen för församlingsverksamhet:


Tuomo Klapuri, kyrkoherde Vaasan suomalainen seurakunta
Mikael Forslund, kyrkoherde Vasa svenska församling

Petri Hautala, kyrkoherde Vähänkyrön seurakunta

Tuuli Kela, präst Vaasan suomalainen seurakunta
Kari Hietamäki, ledare för ungdomsverksamheten Vaasan suomalainen seurakunta
Tuulikki Kouhi, förtroendevald Vaasan suomalainen seurakunta

Arbetsgruppen för begravningsväsendet:

 

Ralf Lillfors, chef för begravningsväsendet Vasa kyrkliga samfällighet
Juha Rintakallio, ledare på begravningsväsendet Vasa kyrkliga samfällighet
Christel Lax, förtroendevald Vasa svenska församling

Arbetsgruppen för fastighetsväsendet:

 

Mikko Päällysaho, fastighetschef Vasa kyrkliga samfällighet
Pirjo Mäenpää, städarbetsledare Vasa kyrkliga samfällighet
Erkki Teppo, förtroendevald Vaasan suomalainen seurakunta

Arbetsgruppen för ekonomi- och personalförvaltning:

 

Juha Silander, ekonomidirektör Vasa kyrkliga samfällighet
Sinikka Manni, huvudbokförare Vasa kyrkliga samfälligheten
Kjell Fellman, förvaltningsdirektör Vasa kyrkliga samfällighet
Erik Sjöberg, förtroendevald Vasa svenska församling

Arbetsgruppen för apparatanskaffningar och system:

 

Jari Kivioja, IT-expert Kustens IT-central
Armi Pirilä, byråsekreterare Vaasan suomalainen seurakunta
Hannu Härö, förtroendevald Vähänkyrön seurakunta

 

 

Arbetsgrupperna ska vara klara med sitt arbete 28.3.2019.

 

 

Vasa stadsfullmäktige och Korsholms kommunfullmäktige tar beslut om kommunfusionen 2.4.2019, reservdag är 15.4.2019.