Text: tror, hoppas, älskar. #FÖRSAMLINGSVALET.

Valresultat i församlingsvalet 2022

Resultatet i församlingsvalet 2022 för de församlingar som hör till Vasa kyrkliga samfällighet.