Protokoll och föredragningslistor

Föredragningslistor och protokoll publiceras från början av år 2019 i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Länk till ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb)Öppna länk i ny flik

Föredragningslistan syns före sammanträdet och försvinner när protokollet publiceras. 

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

 Om du behöver få tag på äldre protokoll, kontakta förvaltningschef Kjell Fellman.

 

Närbild av ordförandeklubba

Ta kontakt

tf. förvaltningschef
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa