Protokoll

Vasa kyrkliga samfällighet tar i bruk det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb) från början av år 2019. 

I och med att vi har publicerat vår nya hemsida till advent 2018, listas här endast protokollen från år 2018. Om du behöver få tag på äldre protokoll, kontakta förvaltningschef Anneli Dahlbäck.

 

Ta kontakt

tf. förvaltningschef
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

Gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll 2018

2018-10-11
2018-05-31
2018-04-11