Stilla stund för änglabarn

ti 11.10 kl. 18.00

Vasa centralsjukhus Stilla rummet

Vid minnestillfället minns vi de små barn som dött innan deras liv börjat eller alldeles i början av livet, i samband med förlossningen eller vid missfall.

Minnestillfället består av stilla musik och ljuständning, dikt- och bibelläsning samt bön. Efter en kort inledning finns möjlighet till diskussion.

På plats finns en sjukhuspräst, föräldrar som varit i samma situation som målgruppen, samt någon av barnmorskorna.

Samling vid centralsjukhusets huvudingång.

Ytterligare info ger sjukhuspräst Rose-Maj Friman, 040 575 6871.

  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik