Aktuellt

Till nyhetslistan

Välkommen tillbaka till kyrkan och vår verksamhet

Vi välkomnar er med i vår verksamhet igen från och med 1.6.2020. Verksamheten kör igång igen, men vi följer anvisningarna gällande personmängd, hygien och säkerhetsavstånd.

Vi begränsar antalet deltagare till 50 personer och håller två meters avstånd. Vi betonar vikten av att var och en tvättar och/eller desinficerar händerna när man kommer till våra utrymmen. Vi önskar att personer som hör till riskgruppen – för sin egen säkerhet – inte kommer till våra utrymmen.

Vi strävar efter att strömma åtminstone en del av gudstjänsterna och enligt möjlighet också vår verksamhet.

Trefaldighetskyrkans öppettider

Trefaldighetskyrkan är öppen tisdag–fredag kl.13–15, samt söndagar kl. 11–13 och 14–16 t.o.m. slutet av maj.

På sommaren är Trefaldighetskyrkan öppen tisdag–fredag kl. 13–15.

Kyrkliga förrättningar

Vi vill erbjuda en möjlighet att samlas tillsammans tryggt. Därför tillåter vi inte ännu serveringar i våra utrymmen.

Dop

Våra kyrkor lämpar sig synnerligen väl för dop. De är vackra och stora och rymmer det maximala antalet 50 personer. Vår förhoppning är att dopet blir festligt och värdigt i våra vackra kyrkor.

Dop i hemmet kan också vara en möjlighet.

Jordfästning och minnesstund

Jordfästningar kan hållas i våra kyrkor eller i Uppståndelsekapellet. I kyrkorna och i Uppståndelsekapellets stora sal ryms 50 personer och i lilla salen 40 personer samtidigt med beaktande av säkerhetsavstånden.

Om tidtabellen tillåter, kan kyrkorna reserveras för en lite längre tid i samband med jordfästningen om man vill hålla en kort minnesstund i kyrksalen direkt efter jordfästningen. I samband med minnesstunden är servering inte tillåten.

Utrymmesuthyrning till utomstående

Samfälligheten hyr tillsvidare inte ut utrymmen till utomstående. Preliminära bokningar kan göras för tiden från 1.9.2020 framåt. Bokningarna är preliminär och kan avbokas från samfällighetens sida om de rådande omständigheterna ändras och/eller anvisningarna från landets regering så förutsätter. Eventuella avbokningar meddelas åt beställaren möjligast snabbt.

Skriftskolor och läger

Församlingarna funderar som bäst på hur sommarens skriftskolor ska ordnas. Från församlingarna tar man skilt kontakt med konfirmanden och dess familj och berättar hur och med vilken tidtabell skriftskolan ordnas.

Dagskriftskolor kan ordnas från början av juni och lägerskriftskolor efter midsommar, fr.o.m. 22.6.

Pastorskanslierna och betjäningspunkter

Pastorskanslierna och övriga betjäningspunkter betjänar tills vidare enbart per telefon och digitalt.
 

8.5.2020 10.44