Aktuellt

Till nyhetslistan

Tusentals matportioner har packats i Alskathemmet för utdelning av Vasa Mat-hjälp

Vasa kyrkliga samfällighets kökspersonal har under de senaste två månaderna packat 6 000 färdiga matförpackningar. Maten har delats ut till behövande vasabor via Vasa Mat-hjälp och församlingarnas diakoniarbete.

Portionsförpackad mat.

Samarbetet mellan Vasa kyrkliga samfällighet och Vasa Mat-hjälp började när Atria erbjöd samfällighetens köksväsende överloppsprodukter för utdelning till välgörenhet. Två av samfällighetens anställda har arbetat med tillredningen och förpackningen av mat. Vasa Mat-hjälp har bistått med förpackningsmaskinerna.

För Vasa kyrkliga samfällighets kosthållschef Tiina Ravimo var det självklart att ta vara på tillfället.

– Det viktigaste är att maten når de behövande och inte kastas i soporna, säger Ravimo.

Vasa Mat-hjälp levererar råvarorna till Alskathemmet, där de vid behov tillreds, förpackas och förvaras. Vasa Mat-hjälp hämtar också maten därifrån och kör ut den till utdelningspunkterna. I huvudsak förpackas endast maten på lägergården, men broiler tillreds före portionsförpackandet. Utöver broiler har också t.ex. korv, nötkött och kalkon donerats.

Man som jobbar i ett kök tittar in i kameran. Han håller på och plockar broilerbitar från ett kärl till et annat.

Benny Ingves som är lägergårdsköksansvarig på Alskathemmet flyttar tillagad broiler från ett kärl till ett annat.

 

I undantagsfall har också färdiga matportioner tillagats såsom pizza, beroende på vilka ingredienser som donerats.

Råvaoro har fåtts förutom från Atria från affärer, partiaffärer, restauranger samt skolor om avtalade skolluncher inte har avhämtats.

 

6.5.2020 10.28