Aktuellt

Till nyhetslistan

Samarbetsförhandlingarna i Vasa kyrkliga samfällighet har avslutats

Som ett resultat av förhandlingarna kommer totalt 27 personer främst inom fastighets-, städ- och köksfunktionerna samt inom församlingarnas barnverksamhet att permitteras av produktionsmässiga orsaker. Utöver detta kommer den resterande personalen på 122 personer att permitteras av ekonomiska orsaker under en två veckor lång period.

Samarbetsförhandlingarna aktualiserades i Vasa kyrkliga samfällighet vid gemensamma kyrkorådets möte 26.3.2020. Gemensamma kyrkorådet konstaterade då att samfälligheten bör reagera på den rådande situationen som uppstått till följd av coronaepidemin, främst genom att omorganisera arbetsuppgifterna men också genom möjliga permitteringar.

Som ett resultat av förhandlingarna kommer totalt 27 personer främst inom fastighets-, städ- och köksfunktionerna samt inom församlingarnas barnverksamhet att permitteras av produktionsmässiga orsaker. Personalen inom dessa funktioner har erbjudits möjlighet att övergå till andra arbetsuppgifter och 9 personer kommer tillfälligt att omplacerats under tiden 18.5–6.9.2020.

Utöver detta kommer den resterande personalen på 122 personer att permitteras av ekonomiska orsaker under en två veckor lång period under tiden 8.6–31.12.2020.

Samtliga i personalen har också erbjudits möjligheten att byta ut semesterpengen till ledighet, det vill säga utbytesledighet, och kompensera permitteringen med det. För en del av personalen kompenseras hela permitteringstiden och för vissa endast en del, men sist och slutligen kommer det totala antalet permitteringar att sjunka betydligt från det nu meddelade antalet.

Vasa kyrkliga samfällighets ekonomidirektör Juha Silander kommenterar situationen på följande sätt:

”Coronaepidemin och dess ofattbara verkningar i hela världen och samtidigt också i Vasa överraskade oss alla fullständigt. Epidemin har oundvikligen påverkat även samfällighetens och dess församlingars verksamhet och verksamhetsmodeller. Det rådande undantagstillståndet har dessutom en negativ inverkan på våra skatteinkomster. Detta är orsakerna till att vi tyvärr var tvungna att inleda samarbetsförhandlingar.

Förhandlingarna fördes i väldigt god anda. Jag har också till min glädje fäst mig vid hur personalen har tagit allt mera ansvar och på allvar har börjat fundera på hur verksamheten kunde utvecklas i framtiden. Nu skall vi hoppas att den utmanande coronatiden går över så fort som möjligt och att vi kan återgå till att sköta våra uppgifter i normal ordning.”

Förhandlingsresultatet har godkänts av gemensamma kyrkorådet i Vasa kyrkliga samfällighet samt församlingsråden i Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta och Vähänkyrön seurakunta.

30.4.2020 19.24