Aktuellt

Till nyhetslistan

Kyrkans familjerådgivning erbjuder gratis hjälp också under undantagstillståndet

Under undantagstillståndet fungerar kyrkans familjerådgivning i huvudsak på distans.

Under undantagstillståndet fungerar kyrkans familjerådgivning i huvudsak på distans. På det sättet kan arbetet fortsätta med par och familjer som redan tidigare varit kunder. Också nya kunder kan söka hjälp med svårigheter i parförhållandet eller familjen.

– Kunderna har i huvudsak varit nöjda med att familjerådgivningens tider inte flyttats fram utan att man i den rådande situationen erbjuder hjälp via videolänk eller telefon, berättar ledande sakkunnig inom familjefrågor och familjerådgivning Sari-Annika Pettinen på Kyrkostyrelsen.

– En del av kunderna har avbokat sin tid och det finns plats också för nya kunder. I en situation då man har mycket bekymmer och det tar mycket krafter och energi att försöka skapa nya vardagsrutiner kan det slita hårt på parrelationen. Behovet av familjerådgivning har inte minskat, snarare tvärtom. Det har också öppnats grupper på nätet där man kan stöda varandra, berättar Pettinen.

– Vi vill stöda familjer redan nu under krisen så att svårigheterna inte samlas på hög och försvåras om undantagstillståndet fortsätter. Då barnen är hemma på distansundervisning och föräldrarna samtidigt jobbar på distans hemifrån är det inte lätt att hitta utrymme och tid för parterapi via videolänk. För många kan bara vetskapen om att det finns möjlighet att tala med en expert om de saker som tynger en räcka.

Kyrkans familjerådgivningscentraler förbereder sig på att det kan finnas ett ökat behov av familjerådgivning efter undantagstillståndet.

Kyrkan har 41 familjerådgivningscentraler där 180 anställda jobbar. Familjerådgivningens experter erbjuder sina kunder samtalshjälp kring parrelationen och familjen eller olika personliga problem. Man kan söka hjälp ensam, med sin maka eller make, eller tillsammans med någon annan närstående. Största delen av familjerådgivningens klienter är föräldrar i barnfamiljer, i arbetsför ålder.

Under fjolåret hade kyrkans familjerådgivning drygt 18 500 klienter som de mötte i över 90 000 sessioner. Över 40 procent av kunderna var män. Den vanligaste orsaken till att man sökte sig till familjerådgivningen ifjol var problem att interagera. Familjerådgivningens kunder är mycket nöjda med den service de får. Av kundresponsen framgår att över 95 procent upplever att de blir hörda och förstådda på familjerådgivningen.

Länk till webbsidan Kyrkans familjerådgivningscentral i VasaÖppna länk i ny flik

1.4.2020 08.25