Aktuellt

Till nyhetslistan

Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar 

I Vasa kyrkliga samfällighet inleds samarbetsförhandlingar fredagen den 3.4.2020.  Förhandlingarna 
berör hela personalen den kyrkliga samfälliheten och därtillhörande församlingar och kan innebära omorganisering av arbetsuppgifterna samt eventuella permitteringar. 

Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 26.3.2020 beslutat inleda samarbetsförhandlingar för Vasa kyrkliga samfällighet och därtill hörande församlingar. Förhandlingarna berör hela personalen och kan innebära omorganisering av arbetsuppgifterna samt eventuella permitteringar.

På grund av COVID-19-viruspandemin samt regeringens, THL:s och kyrkostyrelsens anvisningar och begränsningar har de flesta evenemangen i samfällighetens utrymmen ställts in och till exempel klubbar och övriga sammankomster är på paus eller förverkligas i en annan form.

Följderna av coronaviruset ter sig på olika sätt i samfälligheten och församlingarnas olika verksamheter. För en del har arbetet minskat märkbart medan förändrade förhållanden för andra har inneburit att arbetssättet har förändrats. För vissa har det inneburit att arbetsbördan bibehållits eller till och med ökat. För en del arbetstagare har det blivit nödvändigt att genomföra tillfälliga förändringar i arbetsuppgifterna.

I det här skedet har samfälligheten inte ännu lidit av några betydande ekonomiska förluster. Det är ändå sannolikt att företagens permitteringar kommer att synas i minskade skatteintäkter under senare delen av år 2020.  

Vi vill som kyrka, samfällighet och som församling agera på ett ansvarsfullt sätt i denna svåra situation. För oss skulle det vara viktigast att hitta den totalt sett bästa lösningen, vilket i bästa fall till och med kunde innebära en utveckling av vår verksamhet med tanke på framtiden.

Gemensamma kyrkorådet har konstaterat att samfälligheten bör reagera på den rådande situationen genom att anpassa och ändra sin verksamhet. Genom samarbetsförhandlingarna kan man i första hand utreda behovet och möjligheterna att omorganisera arbetsuppgifterna och i andra hand utreda behovet av åtgärder för att minska på kostnaderna. 

Förhandlingar som avses i samarbetsförfarandet kommer att inledas fredagen den 3.4.2020. Förhandlingarna kommer att pågå under åtminstone 14 dagar. 

27.3.2020 11.17