Aktuellt

Till nyhetslistan

Församlingarna tvingas ställa in samlingar och evenemang på grund av corona

Spridningen av coronaviruset utmanar också verksamheten i församlingarna. Samlingar med fler än 500 deltagare inhiberas eller flyttas fram. Även tillställningar för vuxna, pensionärer och åldringar ställs in.

Vi följer med situationen och uppdaterar våra verksamhetssätt enligt THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) instruktioner.

 

Coronaviruset orsakar en risk för pandemi även i Finland som kyrkan nu förbereder sig för. Församlingarnas verksamhet har fortsatt som normalt tills nu och med preventiva åtgärder strävar man nu efter att minska smittorisken,

 • Vasa kyrkliga samfällighet har gett församlingarna gemensamma rekommendationer med anledning av spridningen av coronaviruset.
   
 • I församlingarna hålls istället för högmässor gudstjänster, det vill säga nattvard delas inte ut.
   
 • Församlingarna ordnar inte verksamhet för vuxna, pensionärer och åldringar bortsett från diakoniluncher.
   
 • Verksamhet för barn och unga ordnas fortsättningsvis enligt dagens uppgifter till 20.3 då situationen utvärderas.
   
 • Församlingarna undviker att besöka servicehus och äldreboenden, och rekommenderar att andakter förmedlas som strömmade sändningar.
   
 • Kyrkliga förrättningar är fortfarande möjligt att ordna i Vasas församlingar.
   

Statsrådet har 12,3,2020 gett anvisningar för att bromsa coronavirusepidemin. Utöver att följa dessa anvisningar uppmanar Kyrkostyrelsen stiften och församlingarna att bland annat avstå från att ordna alla samlingar som inte är nödvändiga för att församlingarna ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. Kontrollera före deltagande i evenemang via webbsidan om tillfället ordnas eller inte.

Delta inte i gudstjänsten ifall du är förkyld

 • Delta inte i församlingarnas tillställningar ifall du är förkyld eller sjuk, då utsätter du inte andra för fara. I våra evenemang kan finnas människor som hör till riskgrupperna.
   
 • Hosta i ärmen, inte i handen eller rakt ut i rummet.
   
 • Ta hand om handhygienen, tvätta alltså händerna ofta. Vi har desinfektionsmedel i de flesta av våra utrymmen som komplement till handtvätt.
   
 • Församlingens anställda har fått instruktioner om att inte skaka hand, för att minska på smittorisken.
   
 • Vi nickar, ler och vinkar men försöker undvika att röra vid varandra.
   
 • Kontrollera också gärna, exempelvis via församlingarnas hemsida, huruvida evenemanget du planerat besöka arrangeras.
   
 • Församlingarna följer med utvecklingen och följer instruktionerna från THL.
   
 • Om du har besökt riskområden utomlands de senaste två veckorna rekommenderar vi att du stannar hemma.  
   


Ta kontakt om du behöver prata

Kyrkans anställda stöder och hjälper ifall du känner ångest eller behöver hjälp. Kyrkans samtalstjänst har öppet varje kväll kl. 20-23 på numret 0400 22 11 90. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift. Du kan också ta kontakt via chat.

Länk till kyrkans samtalstjänsts webbsidaÖppna länk i ny flik

Du kan också kontakta din egen församlings anställda ifall du behöver prata.

Länk till Vasa svenska församlings anställdas kontaktuppgifterÖppna länk i ny flik

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets anställdas kontaktuppgifter


Andakter på nätet

Kyrkan och många församlingar sänder även gudstjänster och andakter via webben.

Länk till kyrkans webbsida där länkar till virtuella gudstjänster har sammanställtsÖppna länk i ny flik

12.3.2020 22.27