Aktuellt

Till nyhetslistan

Arbetsgrupper inför en eventuell kommunfusion

12.3.2019 13.12

Det finns en styrgrupp vars uppgift är att föra fusionsförhandlingar mellan Vasa kyrkliga samfällighet och Korsholms kyrkliga samfällighet.  Som stöd för styrgruppens arbete finns fem arbetsgrupper.

Det finns en styrgrupp vars uppgift är att föra fusionsförhandlingar mellan Vasa kyrkliga samfällighet och Korsholms kyrkliga samfällighet. Om kommunfusionen genomförs är det styrgruppens uppgift att göra upp ett fusionsavtal i vilket man definierar de grunder på vilka Korsholms och Vasa kyrkliga samfälligheter går samman.

 

Vasa kyrkliga samfällighet har elva representanter i styrgruppen. Korsholm har egna medlemmar i gruppen.

Vasas medlemmar i styrgruppen:

 

Tuomo Klapuri, kyrkoherde Vaasan suomalainen seurakunta
Mikael Forslund, kyrkoherde Vasa svenska församling

Petri Hautala, kyrkoherde Vähänkyrön seurakunta
Juha Silander, ekonomidirektör Vasa kyrkliga samfällighet
Kjell Fellman, förvaltningschef Vasa kyrkliga samfällighet
Mikko Päällysaho, fastighetschef Vasa kyrkliga samfällighet
Ralf Lillfors, chef för begravningsväsendet Vasa kyrkliga samfällighet
Erkki Teppo, förtroendevald Vaasan suomalainen seurakunta
Tuulikki Kouhi, förtroendevald Vaasan suomalainen seurakunta
Olav Jern, förtroendevald Vasa svenska församling
Hannu Härö, förtroendevald Vähänkyrön seurakunta

 

 

Som stöd för styrgruppens arbete finns fem arbetsgrupper vars uppgift är att utreda de detaljer som berör det egna arbets-/specialområdet samt göra upp förslag till styrgruppen om hur saker ska förverkligas i den nya gemensamma kyrkliga samfälligheten.

 

Det finns arbetsgrupper för följande arbetsområden: församlingsverksamhet, begravningsväsendet, fastighetsväsendet, ekonomi- och personalförvaltning samt apparatanskaffningar och system.

 

Medlemmarna i arbetsgrupperna hittas på sidan Kommunfusion.