Aktuellt

Till nyhetslistan

Ordförandeklubba web.jpg

Ordföranden och medlemmar i kyrkorådet och direktionerna

11.2.2019 11.08

Gemensamma kyrkofullmäktige har utsett Tuulikki Kouhi till ordförande och Göran Stenlund till viceordförande i gemensamma kyrkofullmäktige åren 2019–2020. Till gemensamma kyrkorådets viceordförande valdes Olav Jern.

Gemensamma kyrkofullmäktige har 31.1.2019 utsett Tuulikki Kouhi till ordförande och Göran Stenlund till viceordförande i gemensamma kyrkofullmäktige åren 2019–2020. Till gemensamma kyrkorådets viceordförande valdes Olav Jern.

Fullmäktige utsåg även medlemmar till gemensamma kyrkorådet och direktionerna. Ordförande i direktionen för sjukhussjälavården är Elisa Finne, direktionen för familjerådgivningscentralen Markku Virkkilä och fastighetsdirektionen Dick Jungerstam.

Gemensamma kyrkorådet

Olav Jern, viceordförande
Marja Aurala
Olli Autio
Tarja Launonen
Christel Lax
Maija-Liisa Mäenpää
Merja Piipponen
Mikael Still
Erkki Teppo
Tauno Tuomisto
Mauri Öljymäki

Direktionen för sjukhussjälavården

Elisa Finne, ordförande
Stefan Strang, viceordförande
Sanna Peltonen
Piritta Pitkämäki Ihatsu
Liisa Sundman
Marjo Suutari

Direktionen för familjerådgivningscentralen

Markku Virkkilä, ordförande
Nils-Johan Englund
Helle Pellinen
Tuija Storbacka
Lisa Särs

Fastighetsdirektionen

Dick Jungerstam, ordförande
Oili Airaksinen-Rajala
Pekka Haapanen
Kari Hietamäki
Maarit Vesapuisto