Aktuellt

Till nyhetslistan

Vasa kyrkliga samfällighets budget för år 2019

20.12.2018 15.13

Vasa kyrkliga samfällighets budget för år 2019 har publicerats på webben.

De totala inkomsterna i Vasa kyrkliga samfällighets budget för år 2019 uppgår till 15 miljoner euro. Skatteinkomsterna uppgår uppskattningsvis till 12,6 miljoner euro.

De totala utgifterna i budgeten är 13,9 miljoner euro. Till löner och personalutgifter går 7,6 miljoner euro.

Budgeten grundar sig på en kyrkoskatt på 1,40 procent.

Finansieringsbehovet för planerade investeringar år 2019 är 1,06 miljoner euro. De största enskilda investeringsprojekten är planeringen och genomförandet av ombyggnaden av inomhusutrymmena i Gerby församlingshem för vilket har budgeterats 250 000 euro, totalrenoveringen av yttertaket och huvudingångens trappa vid Roparnäs kyrka (160 000 euro) samt elektrifieringen av nya begravningsplatsen (200 000) som fortgår åren 2020–2021.

Gemensamma kyrkofullmäktige i Vasa kyrkliga samfällighet godkände samfällighetens budgetförslag för år 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2019–2021 på sitt sammanträde 13.12.2018.

Vasa kyrkliga samfällighets budget 2019 samt verksamhets och ekonomiplan 2019–2021 (pdf 7 MB)